e-politics.cz

Keňa již na volební technické zmatky nevzpomíná a čeká na lepší život, slibovaný novým prezidentem IV. (závěr)

Uhuru-uk-visitVytváření pozitivního mezinárodního image

Nový prezident ihned po svém nástupu do funkce zahájil zahraničně-politickou ofenzívu jak v rámci afrického kontinentu, tak i v globálním měřítku. Jeho aktivity směřovaly k prezentaci sebe samého jako mladého pružného politika (51 let, což je i na africké poměry relativně mladý prezident), který chce hrát pozitivní úlohu v mezinárodních vztazích. Chtěl také překonat vlastní obavy, že by ho mohlo mezinárodní společenství ignorovat či bojkotovat s ohledem na vyšetřování ICC. Nad očekávání výrazným pomocníkem mu v tom však byla vděčnost mezinárodního společenství (především hlavních donorů) za to, že Keňa a její obyvatelstvo se přenesly přes výsledky voleb pokojně, smířlivě a možná i odevzdaně.

Prezident se ihned se setkals prezidenty sousedních států a dalších afrických států jak individuálně (např. v Nairobi s burundským již 12. dubna, s etiopským předsedou vlády 24. dubna, se somálským prezidentem v Mombase 26. dubna), tak i v rámci vrcholných jednání – summitů Východoafrického společenství v tanzanské Aruši 28. dubna, Mezivládní společenství pro rozvoj (IGAD) 3. května v Addis Abebě. Setkal se v Nairobi i s předsedkyní Komise Africké unie v Nairobi 25. dubna. Všem přislíbil keňskou aktivní spolupráci při řešení regionálních a celoafrických problémů s důrazem na mírové operace v Rohu Afriky (Somálsku), repatriaci více než 500 000 somálských uprchlíků a na spoluúčast při ekonomické a bezpečnostní obnově Somálska pod vedením federální somálské vlády.

Značný význam měla účast Kenyatty na londýnské konferenci o Somálsku 7. května, kde potvrdil dosavadní závazky Keni jak v rámci mírových operací, tak i při normalizaci a obnově Somálska. Přelomovým se stalo setkání s britským premiérem Cameronem, které dalo jasné znamení, že prezident Kenyatta bude vnímán mezinárodním společenstvím (především klasickými donory) jako legitimní představitel Keni a jako partner při řešení řady aktuálních problémů afrického kontinentu. To je osudově důležité především v souvislosti s nadcházejícím 50. výročím nezávislosti Keni v prosinci 2013, kdy by Keňa ráda viděla na těchto oslavách řadu známých světových politiků jako ocenění své stabilizační úlohy ve východní Africe a na africkém kontinentu.

konec seriálu

Pozn. redakce: Autorem dnešního příspěvku je zahraniční spolupracovník e-politics.cz.

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

Historické hlasovací techniky (1): sčítací stroj
Nový miniseriál se zaměří na technologie, které se v minulosti používaly k volbám. Někdy jde o opravdu o netradiční postupy...
Historické hlasovací techniky (2): děrný štítek
Systém děrných štítků (Punch Card Voting) měl nabídnout zdokonalenou a vylepšenou techniku mechanického hlasování. Stejně j...
Neúspěchy internetového hlasování (2): Nizozemí
Zlomovým okamžikem pro několik desetiletí fungující systém DRE v Nizozemsku byl odmítavý postoj Evropské komise k použitým ...
Neúspěchy internetového hlasování (3): Německo
Rozhodnutí nizozemské vlády odstoupit od systému využívající DRE kiosky ovlivnilo i projekt internetových voleb ve Spolkové...
Keňa již na volební technické zmatky nevzpomíná a ček...
Nový prezident a staronové sliby s novým entuziasmem Při oficiálním zahájení společného zasedání parlamentu dne 16. dubna 2...
Neúspěchy internetového hlasování (1): Irsko
V novém miniseriálu se podíváme na odvrácenou stránku internetového hlasování. Zaměříme se na zkušenosti jednotlivých států...