e-politics.cz

Keňa již na volební technické zmatky nevzpomíná a čeká na lepší život, slibovaný novým prezidentem III.

 

Sestavování nové vlády

V souladu s Ústavou Keňské republiky z r. 2010, která se nyní již uplatňuje při sestavování nové vlády, nesmí být její členové poslanci ani senátory parlamentu a musí být nestrannými státními úředníky a odborníky. Prezident je navrhuje do funkce a schvaluje je parlament po provedení slyšení. Členové vlády jsou nově titulováni tajemníci kabinetu (Cabinet Secretaries). Jejich počet byl radikálně snížen z dosavadních 44 na „pouhých“ 18.

Prezident Kenyatta oznámil své nominace členů vlády ve dvou etapách, první skupinu 4 tajemníků (včetně financí a zahraničních věcí) oznámil 23. dubna 2013, druhou skupinu 13 pak 28. dubna 2013. Členem vlády je z titulu funkce jako 18. člen generální prokurátor, který je v čele resortu spravedlnosti (který zastává tuto funkci již od srpna 2011).

Parlament schválil složení nové vlády 14. května a většina ministrů složila přísahu 15. května 2013. Členové vlády jsou představitelé jak dosavadní státní správy, tak i podnikatelské sféry (především bankovnictví, akademické sféry), ale i bývalí ministři a neúspěšní uchazeči o poslanecký/senátorský i prezidentský mandát v posledních volbách. I když by členové vlády neměli být aktivními členy politických stran, všichni pocházejí nebo mají velmi blízko ke koalici Jubillee a stranám, které ji tvoří (prezidentova The National Alliance – TNA, viceprezidentova Sjednocená republikánská strana – URP, menší pak Národní spojenectví duhové koalice – NARC) nebo podporují (Strana republikánského kongresu-RCP).

Je potřeba poznamenat, že to je v keňských podmínkách nový fenomén a že je pro řadu politiků obtížné mu postupně přivykat. V minulosti bylo možné při neúspěchu v přímých volbách využít přízně prezidenta a nechat se v rámci ústavní kvóty do parlamentu jmenovat a tak mít možnost být jmenován do ministerské funkce (dříve byla ministerská funkce podmíněna poslaneckým mandátem). Nyní kvóta jmenovaných poslanců (12) a senátorů (20) ne však už prezidentem, ale politickými stranami na základě dosažených výsledků v přímých volbách (290 mandátů do Národního shromáždění a 47 do Senátu) vlastně zabraňuje jmenovaným se ucházet o vládní funkce.

Jestli stručně charakterizovat složení nové vlády (v případě jejího úplného schválení), jedná se o vládu, která může u většiny keňského obyvatelstva vzbudit jisté naděje k lepšímu. Jsou však v ní i dva veteráni politického života, což je částečně předmětem kritiky.

Prvním z nich je tajemník („ministr“) dolů Najib Balala, neúspěšný kandidát na senátorský post za Stranu republikánského kongresu (RCP), který v minulosti zastával funkci ministra turistiky a primátora Mombasy. RCP je především aktivní na keňském pobřeží a mezi muslimským obyvatelstvem. Jmenování Balaly je pravděpodobně motivováno snahou prezidenta a koalice eliminovat separatistické tendence pobřeží, reprezentované především extrémní Mombaskou republikánskou radou (MRC).

Druhým je neúspěšná kandidátka na funkci prezidenta (již po několikáté) a bývalá ministryně vod, zavlažování a dalších rezortů Charity Ngilu, šéfka NARC. Ta byla nominována na funkci tajemnice půd, bydlení a rozvoje měst. Pochází z etnika Kamba, její nominace je tak určitou satisfakcí pro toto etnikum, z něhož pochází i neúspěšný kandidát na viceprezidenta Musyoka z opoziční koalice CORD.

Z dalších nominovaných stojí za to zmínit tajemnici zahraničních věcí, velvyslankyni Aminu Mohamed, která doposud zastávala funkci asistentky generálního tajemníka OSN a zástupkyně výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí se sídlem v Nairobi (od července 2011). Předtím byla stálou tajemnicí ministerstva spravedlnosti a ústavních záležitostí a stálou představitelkou Keni u agencií OSN se sídlem v Ženevě. Nedávno se neúspěšně ucházela jako keňský kandidát o zvolení za generální ředitelku Světové obchodní organizace (WTO). Jmenování této zkušené diplomatky do čela rezortu zahraničních věcí má přispět i k důraznější obraně podezřelých keňských představitelů (včetně prezidenta a viceprezidenta) před Mezinárodním trestním tribunálem (ICC).

Vytvořeno bylo i ministerstvo informací, spojů a technologií, které by mělo přispět ke zvýšení úlohy ICT, ke zlepšení úrovně sdílení informací, nezbytných pro zajištění větší účasti keňského obyvatelstva na rozhodovacích procesech. Tajemníkem rezortu se stane dr. red Okenfo-Matiangi, dlouholetý spolupracovník Rockefellerovy nadace a pracovník Centra pro mezinárodní rozvoj. Ministerstvo bude mít za úkol předložit návrh zákona o sdělovacích prostředcích, zákon o ochraně dat, zákon o přístupu k informacím v souladu s články 33-35 Ústavy z r. 2010. Pro Keňu a nové ministerstvo, kde je míra pokrytí mobilní sítí téměř 70%, internetem téměř 30% (internetové bankovnictví Keni slouží svou vyspělostí a spolehlivostí za vzor mnoha zemím), bude výzvou, jak se připravit technicky, logisticky a organizačně na budoucí volby v r. 2018, aby se neopakovaly ostudné chyby z března 2013.

Ve vládě jsou v menší či větší míře zastoupena největší keňská etnika (Kikujové, Kamba, Luo, Kalenjin, Nandi, Luo, Meru, Somálci), chybí v ní však představitelé etnik Luhya, Kisii. Tento nedostatek by měl být kompenzován v zájmu demonstrování jednoty Keni v pozdější etapě při obsazování dalších funkcí. Pokračování příště.

Pozn. redakce: Autorem dnešního příspěvku je zahraniční spolupracovník e-politics.cz.

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

Zpráva z Keni: srpnové volby se blíží
Během druhého srpnového úterý 8. srpna 2017 se v Keni uskuteční generální volby, tedy volby prezidenta a viceprezidenta, posla...
Kuberových 10 procent
Předseda senátu Jaroslav Kubera se v rozhovoru pro Lidové noviny vyslovil pro 10% uzavírací klauzuli v parlamentních volbách. ...
AKTUÁLNĚ: Hlavní žalobkyně stáhla obvinění proti U. Keny...
5. 12. 2014 hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) F. Bensouda formálně stáhla obvinění proti keňskému prezident...
Vyslyšené modlitby Keňanů
  Stažení obvinění Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) vůči prezidentu Uhuru Kenyattovi je pro Keňany vesměs potěšite...
Korespondenční hlasování: na volební frontě klid
Když jsme se před 3 lety věnovali tématu korespondenčních voleb, situace okolo návrhu Marka Ženíška vypadala nadějně. V tuto c...
Poznámky pozorovatele k „elektronickým“ všeobecným volbá...
Po tři dny (27. – 29. března 2013) projednával Nejvyšší soud Keňské republiky dvě podané stížnosti na neregulérnost průb...