e-politics.cz

Keňa již na volební technické zmatky nevzpomíná a čeká na lepší život, slibovaný novým prezidentem III.

 

Sestavování nové vlády

V souladu s Ústavou Keňské republiky z r. 2010, která se nyní již uplatňuje při sestavování nové vlády, nesmí být její členové poslanci ani senátory parlamentu a musí být nestrannými státními úředníky a odborníky. Prezident je navrhuje do funkce a schvaluje je parlament po provedení slyšení. Členové vlády jsou nově titulováni tajemníci kabinetu (Cabinet Secretaries). Jejich počet byl radikálně snížen z dosavadních 44 na „pouhých“ 18.

Prezident Kenyatta oznámil své nominace členů vlády ve dvou etapách, první skupinu 4 tajemníků (včetně financí a zahraničních věcí) oznámil 23. dubna 2013, druhou skupinu 13 pak 28. dubna 2013. Členem vlády je z titulu funkce jako 18. člen generální prokurátor, který je v čele resortu spravedlnosti (který zastává tuto funkci již od srpna 2011).

Parlament schválil složení nové vlády 14. května a většina ministrů složila přísahu 15. května 2013. Členové vlády jsou představitelé jak dosavadní státní správy, tak i podnikatelské sféry (především bankovnictví, akademické sféry), ale i bývalí ministři a neúspěšní uchazeči o poslanecký/senátorský i prezidentský mandát v posledních volbách. I když by členové vlády neměli být aktivními členy politických stran, všichni pocházejí nebo mají velmi blízko ke koalici Jubillee a stranám, které ji tvoří (prezidentova The National Alliance – TNA, viceprezidentova Sjednocená republikánská strana – URP, menší pak Národní spojenectví duhové koalice – NARC) nebo podporují (Strana republikánského kongresu-RCP).

Je potřeba poznamenat, že to je v keňských podmínkách nový fenomén a že je pro řadu politiků obtížné mu postupně přivykat. V minulosti bylo možné při neúspěchu v přímých volbách využít přízně prezidenta a nechat se v rámci ústavní kvóty do parlamentu jmenovat a tak mít možnost být jmenován do ministerské funkce (dříve byla ministerská funkce podmíněna poslaneckým mandátem). Nyní kvóta jmenovaných poslanců (12) a senátorů (20) ne však už prezidentem, ale politickými stranami na základě dosažených výsledků v přímých volbách (290 mandátů do Národního shromáždění a 47 do Senátu) vlastně zabraňuje jmenovaným se ucházet o vládní funkce.

Jestli stručně charakterizovat složení nové vlády (v případě jejího úplného schválení), jedná se o vládu, která může u většiny keňského obyvatelstva vzbudit jisté naděje k lepšímu. Jsou však v ní i dva veteráni politického života, což je částečně předmětem kritiky.

Prvním z nich je tajemník („ministr“) dolů Najib Balala, neúspěšný kandidát na senátorský post za Stranu republikánského kongresu (RCP), který v minulosti zastával funkci ministra turistiky a primátora Mombasy. RCP je především aktivní na keňském pobřeží a mezi muslimským obyvatelstvem. Jmenování Balaly je pravděpodobně motivováno snahou prezidenta a koalice eliminovat separatistické tendence pobřeží, reprezentované především extrémní Mombaskou republikánskou radou (MRC).

Druhým je neúspěšná kandidátka na funkci prezidenta (již po několikáté) a bývalá ministryně vod, zavlažování a dalších rezortů Charity Ngilu, šéfka NARC. Ta byla nominována na funkci tajemnice půd, bydlení a rozvoje měst. Pochází z etnika Kamba, její nominace je tak určitou satisfakcí pro toto etnikum, z něhož pochází i neúspěšný kandidát na viceprezidenta Musyoka z opoziční koalice CORD.

Z dalších nominovaných stojí za to zmínit tajemnici zahraničních věcí, velvyslankyni Aminu Mohamed, která doposud zastávala funkci asistentky generálního tajemníka OSN a zástupkyně výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí se sídlem v Nairobi (od července 2011). Předtím byla stálou tajemnicí ministerstva spravedlnosti a ústavních záležitostí a stálou představitelkou Keni u agencií OSN se sídlem v Ženevě. Nedávno se neúspěšně ucházela jako keňský kandidát o zvolení za generální ředitelku Světové obchodní organizace (WTO). Jmenování této zkušené diplomatky do čela rezortu zahraničních věcí má přispět i k důraznější obraně podezřelých keňských představitelů (včetně prezidenta a viceprezidenta) před Mezinárodním trestním tribunálem (ICC).

Vytvořeno bylo i ministerstvo informací, spojů a technologií, které by mělo přispět ke zvýšení úlohy ICT, ke zlepšení úrovně sdílení informací, nezbytných pro zajištění větší účasti keňského obyvatelstva na rozhodovacích procesech. Tajemníkem rezortu se stane dr. red Okenfo-Matiangi, dlouholetý spolupracovník Rockefellerovy nadace a pracovník Centra pro mezinárodní rozvoj. Ministerstvo bude mít za úkol předložit návrh zákona o sdělovacích prostředcích, zákon o ochraně dat, zákon o přístupu k informacím v souladu s články 33-35 Ústavy z r. 2010. Pro Keňu a nové ministerstvo, kde je míra pokrytí mobilní sítí téměř 70%, internetem téměř 30% (internetové bankovnictví Keni slouží svou vyspělostí a spolehlivostí za vzor mnoha zemím), bude výzvou, jak se připravit technicky, logisticky a organizačně na budoucí volby v r. 2018, aby se neopakovaly ostudné chyby z března 2013.

Ve vládě jsou v menší či větší míře zastoupena největší keňská etnika (Kikujové, Kamba, Luo, Kalenjin, Nandi, Luo, Meru, Somálci), chybí v ní však představitelé etnik Luhya, Kisii. Tento nedostatek by měl být kompenzován v zájmu demonstrování jednoty Keni v pozdější etapě při obsazování dalších funkcí. Pokračování příště.

Pozn. redakce: Autorem dnešního příspěvku je zahraniční spolupracovník e-politics.cz.

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

Prezidentské volby v Rwandě: vítěz je téměř jistý
Aktualizace (8. srpna 2017): Dle očekávání v prezidentských volbách ve Rwandě drtivě zvítězil Paul Kagame s 98,63 % (tj. 6 650...
Neúspěchy internetového hlasování (2): Nizozemí
Zlomovým okamžikem pro několik desetiletí fungující systém DRE v Nizozemsku byl odmítavý postoj Evropské komise k použitým pří...
Korespondenční volba po česku? Promarněná příležitost
Jak jsem napsal v komentáři z března, občané žijící v zahraničí mají značně omezenou příležitost k vykonání svého hlasovacího ...
Ugandským prezidentem navždy
Nedávné prezidentské a parlamentní volby Ugandě příliš klidu nepřinesly. V zemi stále sílí hlasy, že by mohlo dojít k další zm...
Poznámky pozorovatele k „elektronickým“ všeobecným volbá...
V prosinci 2007, kdy se v Keni konaly minulé všeobecné volby, došlo v jejich průběhu k machinacím s hlasy voličů, k předčasném...
4 vážné problémy českých komunálních voleb
Od posledních místních voleb uplynul měsíc. Již opadla záplava novinových rozborů a komentářů a odborníci zase získávají zpět ...