e-politics.cz

Poznámky pozorovatele k „elektronickým“ všeobecným volbám v Keňské republice

V prosinci 2007, kdy se v Keni konaly minulé všeobecné volby, došlo v jejich průběhu k machinacím s hlasy voličů, k předčasnému vyhlášení vítěze, a poté ke krvavým střetům mezi stoupenci a odpůrci nynějšího prezidenta M. Kibakiho. Téměř 1,5 tisíce lidí bylo usmrceno, přes půl milionu obyvatel bylo vyhnáno z domovů, do nichž se dodnes nemohli navrátit. Jaké byly okolnosti letošních keňských voleb?

V den letošních všeobecných voleb, v pondělí 4. března 2013, se naštěstí obavy Keňanů z opětovného propuknutí masových násilných činů potvrdily jen částečně. I když na několika místech došlo k napadení kandidátů i usmrcení několika policistů dohlížejících na průběh hlasování v jednotlivých volebních obvodech, převažujícím děním ve městech a vesnicích byly na míle daleko se táhnoucí fronty voličů připravených i leccos si „vytrpět“ při využití svého občanského práva. V týdnu od 4. do 10. března se téměř zastavil ekonomický život v zemi, mnozí občané se k volbě rozjeli do svých, často několik set kilometrů vzdálených rodných vesnic a měst, k čemuž jim byla poskytnuta mimořádná dovolená.

Volební matematika

Političtí pozorovatelé počítali s tím, že konečné rozhodnutí o osobě prezidenta vzejde až ze druhého kola voleb plánovaného na 11. dubna. Dle příslušného ustanovení volebního zákona musel jeden z kandidátů dosáhnout nad 50 procent všech podaných (nikoli pouze platných) hlasů, což předvolební prognózy pro první kolo voleb nepředpokládaly. Po uzavření volebních místností nastalo manuální sčítání hlasů, které trvalo až do soboty 9. března. Tohoto dne byl vítězem prezidentských voleb vyhlášen Uhuru Kenyatta, dosavadní místopředseda vlády a vůdce volebního seskupení The Jubilee, syn prvního keňského prezidenta Jomo Kenyatty (předsedou vlády v letech 1963-1964 a prezidentem v letech 1964-1978). Slavnostní inaugurace nové hlavy státu, v pořadí teprve čtvrtého prezidenta, je ohlášena na 26. březen.

 Registrace voličů a průběh voleb

V Keni je nutno se k výkonu volebního práva registrovat. Registrace probíhala v relativním poklidu a obsahovala elektronický prvek v podobě zadávání biometrických údajů voličů (otisku prstu) do volebních seznamů (poll books). Při příchodu voliče do volební místnosti měl být volič s využitím elektronického identifikačního kitu (voter identification kit) rozpoznán, odečten v momentu volby z elektronického seznamu, a tím mělo být zamezeno dvojí volbě.

Po otevření volebních místností se ukázalo, že v 80% okrsků  kit nefunguje (bylo nakoupeno 30 tisíc přístrojů). Stejně jako v roce 2007 byli tedy voliči identifikováni „manuálně“, tj. jejich malíček byl natřen nesmývatelnou červenohnědou barvou. Spekuluje se o tom, že identifikační kity nebyly naprogramovány tak, aby komunikovaly s typem záznamu použitého při registraci voličů. Opět tak v řadě volebních obvodů počet podaných hlasů převýšil počet registrovaných voličů.

Hlasování bylo hodnoceno jako poměrně složité, neboť Keňané volili v 32 000 volebních okrscích v 291 volebních obvodech šest politických zástupců: prezidenta, poslance, senátora, guvernéra hrabství, radu hrabství a zástupkyni žen v radě hrabství. Na každém hlasovacím místě se nacházelo šest barevně odlišených volebních uren, podobně barevně odlišeny byly volební lístky. Vytřídit lístky však nebylo úplně jednoduché. Někteří voliči omylem vhodili lístky do nesprávných uren či nebyli vůbec schopni barvy odlišit (dle očitých svědků zejména béžovou od světle modré). Vznikla tak kauza neplatných volebních lístků, zájem na jejich započtení do celkových součtů či naopak vyloučení. Vítězná koalice Jubilee byla původně proti zahrnutí neplatných hlasů do celkového součtu, avšak provedení této operace paradoxně přispělo k určení vítěze již po prvním kole voleb.

Problémy se sčítáním

Výsledky měly být přenášeny do sčítacího centra Nezávislé volební a okrskové komise – IEBC (tally centre of the Independent Electoral and Boundaries Commission) v Nairobi elektronicky a odsud přímo posílány do médií. Následně měli vedoucí volebních okrsků v časovém limitu 48 hodin od uzavření volebních místností zabezpečit dopravu papírových volebních lístků do Nairobi pro případnou kontrolu. Ve čtvrtek 7. 3. měly být vyhlášeny konečné výsledky (i když keňský volební řád umožňuje provádět sčítání až po dobu sedmi dní).

5. března začaly být přenášeny výsledky z míst do centra, avšak ihned po startu systému se ukázalo, že není funkční. Po kolapsu systému registrace voličů musel být přiznán i kolaps přenosu dat do centrálního počítače v Nairobi. Proto se po manuálním sečtení (pokud na to stačily síly volebních komisí na místě) výsledky postupně nahlašovaly do centra s využitím tradičních komunikačních kanálů, případně se volební urny vojenskými letadly přepravovaly do Nairobi a hlasy byly sčítány až v sídle ústřední volební komise. Volební řád nepočítá s možností, že by elektronický systém zkolaboval.  Čl. 82 volebního řádu předpokládá přenos výsledků z míst pouze elektronicky, dle čl. 73 proces ověřování elektronicky probíhat nemusí. V praxi byl tedy proces manuálního sčítání i procesem ověřování.

Výsledky voleb

Do uren bylo vhozeno 12 330 028 hlasovacích lístků. Pro U. Kenyattu a koalici Jubilee se vyslovilo 6 173 433 voličů (50,07%). Nový prezident tedy zvítězil již v prvním kole voleb rozdílem 0,07% nad zákonem požadovaných 50% a jeden hlas, což představuje pouhých 4 100 voličských hlasů. Pro R. Odingu, dosavadního předsedu vlády, syna prvního keňského viceprezidenta Ogingy Odingy (v letech 1964-1966), a jím vedenou Koalici pro reformy a demokraci – Coalition for Reforms and Democracy (CORD) hlasovalo 5 340 546 voličů (43,31%).

Z 291 poslaneckých parlamentních míst obsadí Jubilee 159, CORD 139; v Senátu získává CORD 23 ze 47 míst, zatímco  Jubilee  pouze 19 (Senát má schvalovat zákony pro hrabství a může vyvolat impeachment prezidenta a viceprezidenta).

V hrabstvích vyhrála koalice Jubilee s 21 guvernéry, CORD jich bude mít 20 z celkového počtu 47. Koalice Mír – AMANI (v čele s dosavadním místopředsedou vlády M. Mudavadim) se umístila na třetím místě (4 křesla v Senátu), na čtvrtém místě pak vůči Jubilee přátelsky vystupující Alliance Party of Kenya se dvěma senátory.

Zahraniční ohlasy

Vyspělé, donorské země v čele s EU a USA by jednoznačně upřednostnily vítězství dosavadního premiéra Raily Odingy a CORD. Tato skutečnost byla dostatečně známa a  Uhuru Kenyatta a jeho viceprezidentský kandidát William Ruto ji využili v kampani o vměšování se vyspělých zemí do vnitřních keňských záležitostí. Jimi vedená koalice Jubilee (označovaná též jako „koalice obviněných“) znamená strategické spojenectví dvou silných etnik Kikujů a Kalenjinů (dohromady 36 procent obyvatelstva) a je snad úspěšným pokusem o předejití etnickému násilí ve volebním a povolebním politickém boji především v citlivé oblasti Rift Valley. Oba vedoucí činitelé koalice jsou obviněni Mezinárodním trestním soudem (ICC) v Haagu ze zločinů proti lidskosti spáchaných při podněcování etnických čistek v povolebním období 2007-2008. Zahájení procesu s W. Ruto bylo již ohlášeno na 28.5.2013, proces s U. Kenyattou by se měl konat v červenci 2013. Vyspělé země několikrát naznačily, že zvažují uplatnění sankcí proti Keni v případě, že se oba hlavní obvinění k soudu nedostaví. Úspěch ve volbách je nesporně možnou cestou, jak se vyhnout trestnímu procesu. Nebylo tedy bleskem z čistého nebe, když 13. března keňský internetový deník Kenya Post oznámil, že 8 hlavních svědků procesu se „náhle“ rozhodlo proti keňským politikům před ICC nesvědčit.

Kdo jsou kandidáti?

Uhuru Kenyatta je dle časopisu Forbes 26. nejbohatším mužem Afriky a vládcem obrovského obchodního impéria v hodnotě 500 milionů USD. Politicky se angažuje v období posledních 10 12 let a díky podpoře bývalého druhého keňského prezidenta D. arapa Moie (prezidentem v letech 1978 – 2002 a viceprezidentem v letech 1969-1978) se původně etabloval v tehdy vládnoucí straně Keňském africkém národním svazu (KANU). Naposledy působil jako místopředseda vlády (2009-2013) a ministr financí (2009-2012) ve vládě národního usmíření prezidenta Kibakiho a předsedy vlády R. Odingy.

Raila Odinga již v souladu s volebním zákonem podal petici a složil příslušnou kauci k rukám ústřední volební komise a k posouzení Nejvyššího soudu obsahující stížnost na porušení volebního zákona („tainted election“). Sám předseda IEBC se ihned po jejím převzetí ve sdělovacích prostředcích vyjádřil, že petice neobsahuje žádná podstatná tvrzení ani důkazy a odmítl její oprávněnost.

Příčiny nefunkčnosti elektronických systémů

IEBC ústy předsedy Isaacka Hassana vyhlásila, že nefunkčnost elektronických systémů byla způsobena softwarovou chybou, která narušila a posléze přerušila komunikaci mezi jednotlivými lokálními databázemi a ústředním serverem. Jako důkaz uvedla, že v úterý 5. 3. server o své vůli 8krát vynásobil počet neplatných hlasů a tak jej zvýšil na 338 592, aby tím vyvolal všeobecnou paniku u odborné i laické veřejnosti (konečný manuální propočet došel k 58 000). Předseda IEBC přesné příčiny neobjasnil, což vyvolalo řadu úvah i spekulací.  Na dodávku systému sčítání hlasů (result transmission systém) byl vyhlášen tender, který vyhrála kanadská společnost Next Technologies. Tento systém je podporován mezinárodní federací IFES (International Federation for Electoral Systems). Nebyl však IEBC zakoupen s tím, že ústřední volební komise vyvinula silami svých IT specialistů systém vlastní. Je možné, že jde o SW pořízený od výše uvedené firmy v roce 2010 k vyhodnocení výsledků referenda o nové keňské ústavě. Ať už šlo o jakékoli IT řešení, nebylo otestováno tak, aby vydrželo obrovské zatížení po dobu 96 hodin plánovaných na sčítání hlasů.

V keňských sdělovacích prostředcích se objevila spekulace, že keňská rozvědka odhalila napadení serverů ze zahraničí virem „red october“, v němž jsou zapleteny západní zpravodajské služby. (Mobilní operátor Safaricom patří do rodiny Vodafone, britský vysoký komisař v Keni údajně loboval za zahrnutí neplatných volebních lístků do celkového součtu hlasů, apod.) V tomto případě se může jednat o vytváření potřebného image vítězi voleb a propojení s kauzou předvolání před Mezinárodní trestní tribunál.

Televizní zpravodajství

Komerční televize NTV, Citizen TV, KTN se na volby vybavily nejnovější technikou a byly schopny přenášet průběh voleb v reálném čase (filmování kamerami s vysokým rozlišením z helikoptér, střih a zpracování reportáží na místě a satelitní přenos do studia). Z hlediska obsahového byly však přenosy negativně poznamenány skutečností, že všechny televize mohly v denním vysílání publikovat jen výsledky schválené ústřední volební komisí předešlé noci.

Počáteční šok způsobený nefunkčností elektronických systémů a manuální sčítání zveřejňování výsledků značně pozdrželo a přispělo k notné nervozitě keňských voličů i politiků. Od počátku do konce sčítání vedl v prezidentském soupeření setrvale o téměř 10 procent U. Kenyatta nad svým nejvážnějším soupeřem R. Odingou, percentuální poměr hlasů nebyl aktualizován. Televizní stanice donekonečna promítaly kompletní statistiku z těch volebních obvodů, kde proběhlo sečtení hlasů.  Po dva dny, 6. a 7. 3., byla např. promítána stále stejná čísla ze sečtených 109 volebních obvodů (z celkového počtu 291). V tomto případě můžeme tedy jen litovat nevyužitých možností nejmodernější přenosové techniky k dokonalé ilustraci sčítání výsledků keňských voleb.

Pozn. redakce: Autorem dnešního příspěvku je zahraniční spolupracovník e-politics.cz. 

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

KOMENTÁŘ: Volební povinnost v ČR, krize demokracie vyřeš...
S blížícími se volbami do Evropského parlamentu se již tradičně objevuje oblíbené téma povinné volební účasti v České republic...
Poznámky pozorovatele k „elektronickým“ všeobecným volbá...
Po tři dny (27. – 29. března 2013) projednával Nejvyšší soud Keňské republiky dvě podané stížnosti na neregulérnost průb...
Historické hlasovací techniky (2): děrný štítek
Systém děrných štítků (Punch Card Voting) měl nabídnout zdokonalenou a vylepšenou techniku mechanického hlasování. Stejně jako...
Perspektivy e-democracy (I.)
Pro někoho jsou volby slavnostním aktem, pro jiného zbytečným a obtěžujícím rituálem. Zatímco politicky aktivní a po participa...
Co je to e-democracy? (IX.) Kontrola nad nastolováním té...
Nastolování agendy je v dnešních demokraciích založeno na cyklické volbě volených zástupců. Jelikož jeden cyklus trvá několik ...
Korespondenční volba po česku? Promarněná příležitost
Jak jsem napsal v komentáři z března, občané žijící v zahraničí mají značně omezenou příležitost k vykonání svého hlasovacího ...