e-politics.cz

Category: remote internet voting

4 vážné problémy českých komunálních voleb
Od posledních místních voleb uplynul měsíc. Již opadla záplava novinových rozborů a komentářů a odbo...
Hlasování po internetu ve Švýcarsku: Ženeva
Ženeva je nejzkušenější kanton co do počtu hlasování po internetu, jelikož od roku 2003 se na jeho ú...
Disertační práce Demokracie v krizi nezájmu: úči...
V únoru tohoto roku jsem úspěšně obhájil disertační práci, která zpracovává v českém jazyce nepříliš...
Jak zvýšit volební účast v České republice? I.
V think-tanku e-politics.cz několikrát věnovali problematice nízké volební účasti. Na rozdíl od elit...
Malá analýza úspěchu estonských elektronických v...
O úspěchu či neúspěchu elektronizace vždy rozhodují voliči a jejich potenciální sympatie k nabízené ...
Elektronické volby v Estonsku
Jako moderní způsob hlasování můžeme v historickém kontextu označit tajné volby prostřednictvím před...
Elektronické volby v Brazílii
Moderní formy hlasování představují nové způsoby, jakými mohou občané volit kandidáty do veřejných f...
Co je to e-democracy? (VII.) Remote Internet vot...
Nové technologie umožňují snížit bariéru při vstupu do volebního procesu systémem Remote Internet Vo...