e-politics.cz

Category: Jižní Súdán

Jižní Súdán: Reálná naděje na mír?
V neděli  5. srpna 2018 byla podepsána v súdánském Chartúmu dohoda o ukončení občanské války v Ji...
Jižní Súdán: jednání nikam nevedou (aktualizo...
Aktualizace (1. 3. 2018): Keňský list Nation přinesl v sobotu 17. 2. zprávu, že níže uvedené kolo...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důs...
Až po osmi měsících od podepsání mírové dohody ARCISS došlo k vytvoření přechodné vlády.  K 7. le...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důs...
Po vleklých jednáních byly 26. srpna 2015 podepsány mírové smlouvy (Agreement on the Resolution o...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důs...
Vnitropolitický konflikt z roku 2013 započal jako důsledek etnického soupeření. Nejvyšší představ...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důs...
Snahy o sebeurčení Jižního Súdánu sahají až do roku 1955, kdy vypukla vzpoura jižanských armádníc...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důs...
Jihosúdánské republice (Republic of South Sudan) v posledních letech hrozí naprostý rozvrat. Nejm...
Jižní Súdán – sestup do propasti násilí, bídy...
Ani po sedmi měsících od podepsání mírové dohody ARCISS (26. 8. 2015) nedošlo v Jižním Súdánu k v...
Jižní Súdán po uzavření mírových dohod
Podepsání ARCISS, ustavení přechodné vlády Jednání znepřátelených jihosúdánských frakcí při zpros...
Jižní Súdán: slepá ulička aneb jak postupovat...
Jednání znepřátelených jihosúdánských frakcí při zprostředkovatelské misi IGAD v Addis Abebě skon...