e-politics.cz

Category: Jižní Súdán

Jižní Súdán: Reálná naděje na mír?
V neděli  5. srpna 2018 byla podepsána v súdánském Chartúmu dohoda o ukončení občanské války v Jižní...
Jižní Súdán: jednání nikam nevedou (aktualizován...
Aktualizace (1. 3. 2018): Keňský list Nation přinesl v sobotu 17. 2. zprávu, že níže uvedené kolo je...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsled...
Až po osmi měsících od podepsání mírové dohody ARCISS došlo k vytvoření přechodné vlády.  K 7. lednu...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsled...
Po vleklých jednáních byly 26. srpna 2015 podepsány mírové smlouvy (Agreement on the Resolution of C...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsled...
Vnitropolitický konflikt z roku 2013 započal jako důsledek etnického soupeření. Nejvyšší představite...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsled...
Snahy o sebeurčení Jižního Súdánu sahají až do roku 1955, kdy vypukla vzpoura jižanských armádních d...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsled...
Jihosúdánské republice (Republic of South Sudan) v posledních letech hrozí naprostý rozvrat. Nejmlad...
Jižní Súdán – sestup do propasti násilí, bídy a ...
Ani po sedmi měsících od podepsání mírové dohody ARCISS (26. 8. 2015) nedošlo v Jižním Súdánu k vytv...
Jižní Súdán po uzavření mírových dohod
Podepsání ARCISS, ustavení přechodné vlády Jednání znepřátelených jihosúdánských frakcí při zprostře...
Jižní Súdán: slepá ulička aneb jak postupovat dá...
Jednání znepřátelených jihosúdánských frakcí při zprostředkovatelské misi IGAD v Addis Abebě skončil...