e-politics.cz

Malá analýza předvolebních slibů v Keni

OdingaVolby v srpnu 2017 se blíží a při pohledu na volební manifesty člověka napadá, že mezi sliby obou hlavních uskupení, Jubilee party a National Super Alliance, nejsou příliš velké rozdíly. Jsou plné krátkodobých a dlouhodobých cílů, které ve většině případů vycházející z již odsouhlasených celostátních strategických cílů, plněných jen pomalu a se značným zpožděním kvůli nedostatku vnitřních zdrojů a zahraničních investic.

Dosavadní vláda

Vládnoucí Jubilee party ve svém volebním Manifestu 2017: Pokračovat společně v transformaci Keni (dostupné zde) hodlá prosazovat 4 hlavní pilíře transformace, aby „bylo dosaženo statutu středně rozvinuté země a technologické revoluce odpovídající potřebám 21. století“:

1) Zlepšit život obyvatel, což konkrétně v předvolebním programu znamená:

  1. Zlepšení sociálního postavení v oblasti zdravotnictví (např. zlepšení kvality lékařské péče, zahrnutí do státního zdravotního pojištění  obyvatel nad 70 let věku, snížení úmrtnosti rodiček, vybudování deseti nových spádových nemocnic)
  2. Zlepšení školství (kromě veřejných bezplatných základních škol  zavést i bezplatné veřejné střední školy, pokračovat v nárůstu počtu učitelů),
  3. Zlepšení bydlení (postavit 500 000 nových bytových jednotek během 5 let, zatím nedostatek 1,8 milionů bytů),
  4. Zajistit přístup k nezávadné pitné vodě (nyní jen 25 milionů obyvatel má k ní přístup, jen 21 % městských domácností je napojeno na kanalizaci),
  5. Zajistit připojení ke spolehlivému a dostupnému zásobování elektřinou pro každého obyvatele do roku 2020),
  6. Vytvořit 6,5 milionů pracovních míst, především pro mládež,
  7. Zlepšit postavení žen.

2) Efektivní fungování společnosti prosazováním dobrého vládnutí, spravedlnosti a boje s korupcí, posilováním bezpečnosti (ročně bude přijímáno 10 000 nových policistů) a devoluce, t.j. decentralizaci státu směrem k hrabstvím a místním komunitám, zvýšením alokací rozpočtových prostředků (z 15 na 34 %) a příjmů z využívání přírodních zdrojů (5 %).

3) Transformace země vybudováním moderní ekonomiky (v roce 2016 růst HDP 5,8 %), orientace na prioritní rozvoj průmyslu (včetně automobilového, těžebnictví a zpracování zemědělské produkce), domácí a zahraniční turistiky, zemědělství a “modrou ekonomiku” (sladkovodní a mořský rybolov a zpracování ryb), orientace na obnovitelné zdroje energie (nyní již podíl 75 %), budování dopravní infrastruktury jako železnice a dálnice apod.

4) V zahraniční politice orientace na posílení postavení Keni jako východoafrické velmoci a spolupráci v rámci Východoafrického hospodářského společenství včetně politické federace, účast na mírových misích OSN a akcích Africké unie, společný boj proti mezinárodnímu terorismu včetně angažovanosti v Somálsku.

Opozice

Opoziční NASA vydala svůj volební manifest Cesta ke keňskému snu (dostupné zde) na konci června 2017. Její priority se mnoha směrech shodují s prioritami Jubilee party, jsou však mnohem ambicioznější a kritické k dosavadním výsledkům Kenyattovy vlády. Jsou jimi např.:

1) cíle dosáhnout 10% ročního růstu HDP,

2) snižovat deficit státního rozpočtu na 3 procenta HDP,

3) zvýšení alokací hrabstvím o 45 procent,

4) přenést kompetence ve zdravotní péči a školství na hrabství,

5) vyvinout jednotný integrovaný digitální systém informací o občanovi již od narození.

Zajímavým je důraz na plnění Pařížské dohody o klimatu, na zalesňování a zvýšení plochy lesů na 20 % plochy státu a na radikální podporu obnovitelných zdrojů energie. Pro zahraniční partnery a sousední státy je jistě významným stanovisko NASA k angažovanosti Keni v Somálsku. NASA požaduje z důvodu velkých ztrát a nákladů stažení keňských ozbrojených sil z území Somálska a zajištění bezpečnosti keňsko-somálské hranice efektivními opatřeními z keňské strany hranic.

U řadových keňských občanů převládá přesvědčení, že by volby mohly proběhnout pokojnou cestou bez větších konfliktů, obdobně jako v roce 2013. Bude však ve velké míře záviset na tom, jak budou hlavní politické síly a jejich reprezentanti akceptovat výsledky voleb a zda k případným výhradám využijí ústavní a právní procesy místo provokací a zneužívání k nepokojům řadových občanů, především sociálně slabých vrstev.

Pozn. redakce: Autorem příspěvku je zahraniční spolupracovník e-politics.cz

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

Historické hlasovací techniky (1): sčítací stroj
Nový miniseriál se zaměří na technologie, které se v minulosti používaly k volbám. Někdy jde o opravdu o netradiční postupy, k...
Co je to e-democracy? (VI.) Volební rovnost
„Když nastane okamžik konečného rozhodnutí o dalším postupu, musí mít každý člen rovnou a efektivní možnost volit, přičemž vše...
Neúspěchy internetového hlasování (8): Keňa
Elektronizace voleb měla být demonstrací technické vyspělosti tohoto východoafrického státu. V Keni je nutno se k výkonu voleb...
Keňa již na volební technické zmatky nevzpomíná a čeká n...
  Sestavování nové vlády V souladu s Ústavou Keňské republiky z r. 2010, která se nyní již uplatňuje při sestavování nov...
Odcházení vůdkyně
Tento měsíc skončí jedna epocha evropské politiky. Angela Merkel již nebude znovu kandidovat a chystá se do politického důchod...
“Nejmladší stát na světě” na pokraji občanské války?
Vojáci Jižního Súdánu Pokus o převrat 16. prosince 2013 přinesly sdělovací prostředky zprávu o pokusu o státní převrat v Jižní...