e-politics.cz

Historické hlasovací techniky (1): sčítací stroj

Nový miniseriál se zaměří na technologie, které se v minulosti používaly k volbám. Někdy jde o opravdu o netradiční postupy, které průměrný český volič neměl šanci vidět ani z rychlíku. Tak jako mechanický sčítací stroj.

Z 19. až do 21. století

K prvnímu využití mechanického sčítacího stroje (Mechanical Lever Voting Machine) došlo v roce 1892 ve městě Lockport ve státě New York. Z technologického hlediska jde o automatickou verzi australského volebního lístku, která se v USA díky přehlednosti stala v polovině 20. století synonymem pro hlasování jako takové.

Jde o první zařízení v historii, které zautomatizovalo proces sčítání hlasů. Výrobou zařízení se zabývaly dvě americké firmy: Shoup a AVMC (Automatic Voting Machine Corporation).

K největšímu rozšíření této techniky došlo primárně v zemi jejího vzniku mezi lety 1930-1960. Např. po volbách roku 1944 AVMC odhadovala, že pomocí jejich stroje odvolilo zhruba 12 milionů amerických voličů. Ve státech, které provázely neblahé zkušenosti s volebními podvody v první polovině 20. století, byly sčítací stroje instalovány ve všech volebních místnostech (např. stát Louisiana v 50. letech).

Zkušenosti s volebním strojem má i Nizozemí. Na základě novely volebního zákona z roku 1965 bylo nizozemským voličům umožněno volit i mechanickým volebním strojem, avšak z důvodu časté poruchovosti nebyl oblíbenou alternativou.

Na rozdíl od Nizozemí některé americké státy tento přístroj používaly ještě v nedávné době, např. ve volbách v roce 2004 byl podíl sčítacích strojů na odevzdaných hlasech 14 %, avšak v roce 2010 bylo v USA od této hlasovací techniky upuštěno. Důvodem bylo přijetí Help America Vote Act Kongresem USA v roce 2002, který reagoval na blamáž prezidentských voleb na Floridě z roku 2000. Dokument má pomoci sjednotit všechny hlasovací techniky používané na území USA a prioritizuje elektronické odevzdávání hlasu, což vyřazuje mechanický sčítací stroj a děrný štítek ze státem podporovaných forem hlasování.

Jak to funguje?

Hlasování probíhá tím způsobem, že občan po příchodu za plentu pouze stiskne příslušnou páku u sčítacího stroje podle své preference a po provedení volby se přístroj zablokuje do doby, než není obsluhou uvolněn pro dalšího voliče (viz obrázek níže). Tím se zabraňuje opakování volby jednou osobou. Dalšími nespornými výhodami jsou to, že: přístroj nepotřebuje externí zdroj energie; pro správné použití není potřeba dlouhé zaučování voliče; volič může opravit svoji chybu bez toho, aby znehodnotil hlas; systém redukuje potřebný počet volebních komisařů; životnost přístroje je minimálně 30 let; volební podvody ze strany voličů a volebních komisařů jsou téměř nemožné, to samé platí o chybách sčítání hlasů; není potřeba vyrábět a distribuovat hlasovací lístky, což významně snižuje náklady.

Tento druh odevzdání hlasu však má i technické nevýhody. Vzhledem ke složité mechanice přístroje a jeho rychlému opotřebení v případě častého použití je velmi náročný na údržbu. Při nedostatečné a neodborné údržbě se životnost přístroje prudce snižuje. V některých případech právě technická nezpůsobilost byla důvodem k opakování voleb v postiženém okrsku. Např. v New Yorku byla funkčnost sčítacích strojů natolik omezená, že v určitých případech nešlo zvolit určitého kandidáta, jelikož klávesa s jeho jménem nešla prostě stlačit. Velká nevýhoda je absence zpětné kontroly zapříčiněná neexistencí volebního lístku, tudíž zde není žádný záznam pro opětovné přepočítání hlasů. Další nevýhodou je velikost a váha zařízení a s tím spojené vysoké náklady na přepravu a skladování.

Dalším díl se bude věnovat nechvalně známému systému Votomatic, který způsobil volební blamáž na Floridě během amerických prezidentských voleb v roce 2000.

Na obrázku vidíme nejpopulárnější a nejrozšířenější verzi volebního sčítacího stroje od výrobce Shoup, model z roku 1936. Výhodou tohoto zařízení byla jeho skladnost, jelikož po složení přístroje mohli se zařízením manipulovat pouze dva muži. Firma Shoup stojí za několika zásadními vylepšeními přístroje co do funkčnosti a pohodlí voličů i volebních komisařů. Avšak sama společnost zanikla v roce 1992 kvůli finančním problémům. Shoup se nedokázal očistit od skandálů v 70. letech, kdy byli její vedoucí pracovníci uznáni vinnými ze série zločinů, mezi nimiž nechyběly podplácení, zpronevěra či porušení listovního tajemství. Stroje americkým voličům však sloužily i nadále. Ze 100 000 vyrobených kusů ještě v prezidentských volbách roku 2000 fungovala celá polovina.
Na obrázku vidíme nejpopulárnější a nejrozšířenější verzi volebního sčítacího stroje od výrobce Shoup, model z roku 1936. Výhodou tohoto zařízení byla jeho skladnost, jelikož po složení přístroje mohli se zařízením manipulovat pouze dva muži. Firma Shoup stojí za několika zásadními vylepšeními přístroje co do funkčnosti a pohodlí voličů i volebních komisařů. Avšak sama společnost zanikla v roce 1992 kvůli finančním problémům. Shoup se nedokázal očistit od skandálů v 70. letech, kdy byli její vedoucí pracovníci uznáni vinnými ze série zločinů, mezi nimiž nechyběly podplácení, zpronevěra či porušení listovního tajemství. Stroje americkým voličům však sloužily i nadále. Ze 100 000 vyrobených kusů ještě v prezidentských volbách roku 2000 fungovala celá polovina.

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

Faktor Zeman
Vyhrocená debata, rozdělený národ a nevyzpytatelný prezident – takový bude volební rok 2021. Jedna část společnosti se obývává...
Neúspěchy internetového hlasování (5): Finsko
Finský pilotní projekt měl velmi krátkého trvání. První elektronické hlasování na finském území bylo uskutečněno při říjnových...
Prezidentské volby v Rwandě: vítěz je téměř jistý
Aktualizace (8. srpna 2017): Dle očekávání v prezidentských volbách ve Rwandě drtivě zvítězil Paul Kagame s 98,63 % (tj. 6 650...
Odcházení vůdkyně
Tento měsíc skončí jedna epocha evropské politiky. Angela Merkel již nebude znovu kandidovat a chystá se do politického důchod...
CzechPOINT namísto volební urny
Starý a otřepaný vtip, že česká státní správa připomíná Rakousko-Uhersko léta páně 1902, glosuje smutnou realitu. V současné d...
Keňa již na volební technické zmatky nevzpomíná a čeká n...
Nový prezident a staronové sliby s novým entuziasmem Při oficiálním zahájení společného zasedání parlamentu dne 16. dubna 2013...