e-politics.cz

Neúspěchy internetového hlasování (2): Nizozemí

Verkiezingen2

Zlomovým okamžikem pro několik desetiletí fungující systém DRE v Nizozemsku byl odmítavý postoj Evropské komise k použitým přístrojům v Irsku (rok 2004), které irské vládě dodal stejný výrobce: nizozemská firma Nederlandsche Apparatenfabriek (zkráceně Nedap) ve spojení s firmou Gronendaal [viz Commission on Electronic Voting 2004: 8].

V Nizozemí bylo využití kiosků velmi populární. Až 90 % všech okrsků nabízelo možnost volit skrze DRE, přičemž jeden volební přístroj připadal na zhruba 1500 voličů. V inkriminované době byl suverénně nejrozšířenějším modelem Nedap ES3B (na obrázku). V Amsterdamu se mohl volič setkat s kioskem od firmy Sdu a v omezeném množství s modely od společnosti Uitgevers [Sokol 2014: 139]. Po zveřejnění problémů v Irsku nizozemská veřejnost, akademici a aktivisté začali vyjadřovat pochybnosti o kvalitách přístrojů a potažmo bezpečnosti celého systému.

Po několika letech vzrušených diskuzí, v nichž se střetávali zastánci a odpůrci DRE přístrojů, a po prokázaném volebním podvodu z roku 2006, do sporu zasáhla skupina aktivistů, kteří v televizním pořadu demonstrovali, jak je možné přístroj přeprogramovat, aniž by jeho úprava mohla být rozpoznána zběžnou kontrolou. Pravděpodobnost účelových manipulací zvyšoval fakt, že hlasovací přístroje byly v období mezi jednotlivými hlasováními skladovány na běžně přístupných místech (většinou nepříliš střežené sklady místních municipalit).

Možné přeprogramování přístroje nebylo hlavním problémem. Technicko-forenzní audit prokázal, že zařízení může být monitorováno radiovým skenerem (TEMPEST). Aktivisté na základě elektromagnetického monitoringu přístroje dokázali rozpoznat figurantem zvolenou variantu v 99 % případů, což samo o sobě porušovalo právo voliče na tajnou volbu.

Vyšetřování nizozemské tajné služby a dvou nezávislých komisí (Komise pro rozhodnutí o procesu volebních strojů a Poradní komise pro volební proces) prokázalo, že technické problémy vykazuje i zařízení od firmy Sdu, které nakonec byla v roce 2007 licence k výrobě volebních strojů zrušena úplně [Sokol 2014: 149]. Technická řešení problému možného odposlouchávání se jevila jako velmi nákladná a nepraktická, např. odstínění přístroje olověným nebo kovovým krytem či nátěr stěn volební místnosti olověnou barvou.

Z těchto důvodů 16. května 2008 nizozemská vláda vydala nařízení, které určuje za jedinou přijatelnou hlasovací techniku klasickou volbu papírovým lístkem s jeho následným ručním sčítáním [více Jakobs, Pieteres 2009; Sokol 2014]. Tím skončil více jak dvacetiletý projekt systému DRE v Nizozemí.

 

Zdroje

Commission on Electronic Voting (2004): Interim Report of the Commission on Electronic Voting on the Security, Accuracy and Testing of Chosen Electronic Voting Systemlink

Sokol, P. (2014): „Nizozemsko: Od červené tuţky k počítačům a zase zpátky.“ In: Brunclík, M., Novák, M. et al.: Internetové volby. Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie? Praha: Sociologické nakladatelství.

Jakobs, B., Pieteres, W. (2009): „Electronic Voting in the Netherlands: from Early Adoption to Early Abolishment.“ Foundations of Security Analysis and Design V: FOSAD 2007/2008/2009 Tutorial Lectures. Springer. s. 121-144.

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

Ugandským prezidentem navždy
Nedávné prezidentské a parlamentní volby Ugandě příliš klidu nepřinesly. V zemi stále sílí hlasy, že by mohlo dojít k další zm...
Elektronické volby v Estonsku
Jako moderní způsob hlasování můžeme v historickém kontextu označit tajné volby prostřednictvím předtištěného volebního lístku...
Hlasování po internetu ve Švýcarsku: Ženeva
Ženeva je nejzkušenější kanton co do počtu hlasování po internetu, jelikož od roku 2003 se na jeho území odehrálo přes 120 hla...
České ústavní rodeo
V historii se toho třetího února příliš nestalo. Toho dne roku 1721 se narodil pruský generál Friedrich Wilhelm von Seydlitz a...
Odcházení vůdkyně
Tento měsíc skončí jedna epocha evropské politiky. Angela Merkel již nebude znovu kandidovat a chystá se do politického důchod...
Perspektivy e-democracy (II.) Výhody a rizika
Hlasujme z domova! Pokud pomineme volby pomocí elektronických volebních kiosků s personalizovanými kartami, které pomáhají spí...