e-politics.cz

Category: Estonsko

Disertační práce Demokracie v krizi nezájmu: úči...
V únoru tohoto roku jsem úspěšně obhájil disertační práci, která zpracovává v českém jazyce nepříliš...
Malá analýza úspěchu estonských elektronických v...
O úspěchu či neúspěchu elektronizace vždy rozhodují voliči a jejich potenciální sympatie k nabízené ...
Elektronické volby v Estonsku
Jako moderní způsob hlasování můžeme v historickém kontextu označit tajné volby prostřednictvím před...