e-politics.cz

Category: Estonsko

Disertační práce Demokracie v krizi nezájmu: ...
V únoru tohoto roku jsem úspěšně obhájil disertační práci, která zpracovává v českém jazyce nepří...
Malá analýza úspěchu estonských elektronickýc...
O úspěchu či neúspěchu elektronizace vždy rozhodují voliči a jejich potenciální sympatie k nabíze...
Elektronické volby v Estonsku
Jako moderní způsob hlasování můžeme v historickém kontextu označit tajné volby prostřednictvím p...