e-politics.cz

Historické hlasovací techniky (3): telefon a sms

Pohodlí, pohodlí, a ještě jednou pohodlí. To měla přinést revoluční novinka 90. let – hlasování přes telefon. S rozšířením mobilních telefonů po roce 1995 vzniká také prostor pro hlasování pomocí SMS zpráv. Kdo by nechtěl místo zdlouhavé cesty do volební místnosti brnknout volební komisi a měl hotovo?

Hlavně postižení

Původně mělo hlasování přes telefon pomoci imobilní voličům. Tak to dodnes funguje např. v USA, kdy hendikepovaný volič může využít telefon v řádných volbách a referendech, a to v 6 státech Unie. Široce diskutovaným tématem se stala telefonní volba ve Velké Británii. Spolu s parlamentními volbami v roce 2001 při průzkumu veřejného mínění 66 % dotázaných voličů uvedlo, že by byli ochotni ve volbách participovat, pokud by mohli k hlasování použít pevnou linku či mobilní telefon.

Jak to funguje

Hlasování za pomocí telefonu či sms většinou vyžaduje, aby se k této hlasovací techniku volič přihlásil předem. Pro identifikaci voliče je použit speciální PIN kód, který je znám pouze jemu. Při volbě systém vyžádá od voliče PIN kód a další unikátní rozpoznávací znamení voliče (např. číslo pasu, datum narození atd.). Poté stačí jen vybrat kandidáta či stranu a je odvoleno.

Patrně jako první zavedl telefonické hlasování kanadský stát Ontario při místních volbách v roce 1997 ve snaze zvýšit upadající účast občanů. Další pilotní projekty proběhly v USA konkrétně při referendu v New Yorku v roce 1999. Referenda s možností využít hlasování telefonem, SMS zprávou či digitální televizí testovala taktéž Velká Británie v okrsku Milton Keynes. V roce 2001 následovala referenda v Bristolu a Londýně, v případě Sheffieldu a Liverpoolu se o rok později mohl volič rozhodnout mezi telefonem, SMS zprávou, digitální televizí a korespondenční volbou. Volba telefonem byla k dispozici také při volbách do katalánského parlamentu 16. listopadu 2003. Výskyt této hlasovací techniky je dnes takřka nulový.

Jeden příklad za všechny

Zkušenosti s SMS hlasováním má i švýcarský kanton Zürich, kdy systém mimo internetové hlasování povoloval v letech 2004-2011 hlasovat skrze SMS zprávy a pomocí digitální televize (tzv. interactive television systems; ITV).

Na obrázku výše vidíme postup z pohledu voliče při SMS hlasování, který vyžadoval výměnu 3 sms. Nejdříve volič zadal svůj kód z volební karty, která mu byla doručena poštou (podobně jako v kantonu Ženeva). Velké „S“ za kódem označuje typ hlasování (konkrétně iniciativu). Po odeslání přišla voliči informační SMS (obrázek uprostřed), že 16. května 2004 probíhá federální hlasování (Bund) a nabízené možnosti. Na obrázku vpravo vidíme, že volič se rozhodl pro první variantu (první číslo je 1), poté jeho PIN kód, který volič získal seškrábáním speciální krycí fólie a jeho datum narození (volič se narodil 15. 2. 1970). Poté stačilo zprávu pouze odeslat.

Z dnešního pohledu poněkud zdlouhavé a uživatelsky nepříjemné. Také se často stávalo, že volič sms vyplnil ve špatném formátu a místo odpovědi mu přišla chybová hláška. Po roce kanton od této hlasovací techniky upustil, jelikož zájem voličů byl zanedbatelný. Tak neslavně skončil pokus o sms hlasování ve Švýcarsku.

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

Koalice Pirátů a hnutí STAN: Je opravdu třeba?
Předvolební koalice nemají v české politice dobrou pověst. Stačí si vzpomenout na Čtyřkoalici, tedy spojení KDU-ČSL, Unie s...
Malá analýza úspěchu estonských elektronických voleb
O úspěchu či neúspěchu elektronizace vždy rozhodují voliči a jejich potenciální sympatie k nabízené novince. Co lze však po...
Co je to e-democracy? (VII.) Remote Internet voting (...
Nové technologie umožňují snížit bariéru při vstupu do volebního procesu systémem Remote Internet Voting (přenesené hlasová...
Hlasování po internetu ve Švýcarsku: Ženeva
Ženeva je nejzkušenější kanton co do počtu hlasování po internetu, jelikož od roku 2003 se na jeho území odehrálo přes 120 ...
Poznámky pozorovatele k „elektronickým“ všeobecným vo...
V prosinci 2007, kdy se v Keni konaly minulé všeobecné volby, došlo v jejich průběhu k machinacím s hlasy voličů, k předčas...
Neúspěchy internetového hlasování (8): Keňa
Elektronizace voleb měla být demonstrací technické vyspělosti tohoto východoafrického státu. V Keni je nutno se k výkonu vo...