e-politics.cz

Category: teorie

Co je to e-democracy? (IX.) Kontrola nad nastolo...
Nastolování agendy je v dnešních demokraciích založeno na cyklické volbě volených zástupců. Jelikož ...
Co je to e-democracy? (IV.) Účinná participace j...
Dahlova podmínka účinné participace zní: „Dříve než sdružení přijme plán dalšího postupu, musejí vši...
Co je to e-democracy? (III.) Syntéza
Robert Dahl a podmínky demokracie Dahl svoji knihu psal na obranu demokracie (zejména jejího zastupi...
Co je to e-democracy? (II.) Optimisté
„Abychom se vyhnuli nesprávnému východisku, je potřeba mít na paměti, že a) demokratický ideál nedef...
Co je to e-democracy?
Fundamentální východisko autorů, zabývajících se vztahem moderních technologií a politiky, můžeme fo...