e-politics.cz

Category: genocida

Jižní Súdán: jednání nikam nevedou (aktualizován...
Aktualizace (1. 3. 2018): Keňský list Nation přinesl v sobotu 17. 2. zprávu, že níže uvedené kolo je...
Prezidentské volby v Rwandě: vítěz je téměř jist...
Aktualizace (8. srpna 2017): Dle očekávání v prezidentských volbách ve Rwandě drtivě zvítězil Paul K...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsled...
Po vleklých jednáních byly 26. srpna 2015 podepsány mírové smlouvy (Agreement on the Resolution of C...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsled...
Vnitropolitický konflikt z roku 2013 započal jako důsledek etnického soupeření. Nejvyšší představite...
Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsled...
Jihosúdánské republice (Republic of South Sudan) v posledních letech hrozí naprostý rozvrat. Nejmlad...
Jižní Súdán – sestup do propasti násilí, bídy a ...
Ani po sedmi měsících od podepsání mírové dohody ARCISS (26. 8. 2015) nedošlo v Jižním Súdánu k vytv...