e-politics.cz

Category: e-government

Keňa již na volební technické zmatky nevzpomí...
Vítězové a poražení Dne 9. dubna 2013 se slavnostně ujal funkce těsnou většinou nově zvolený keňs...
Co je to e-democracy? (VIII.) Poučené porozum...
Pokud si analyzujeme Dahlovy požadavky, každý dospělý, jenž není z jakéhokoliv důvodu zbaven možn...
IT zakázky – nejen české prokletí
Help us if you can! O českých přehmatech, ať už z neznalosti nebo kvůli účelovým manipulacím, ve ...
Co je to e-democracy? (V.) e-petice a Public ...
Elektronická petice (e-petice) je systém používaný občany ve Skotsku, který umožňuje předložit pe...
Co je to e-democracy? (IV.) Účinná participac...
Dahlova podmínka účinné participace zní: „Dříve než sdružení přijme plán dalšího postupu, musejí ...
Co je to e-democracy? (II.) Optimisté
„Abychom se vyhnuli nesprávnému východisku, je potřeba mít na paměti, že a) demokratický ideál ne...
Perspektivy e-democracy (I.)
Pro někoho jsou volby slavnostním aktem, pro jiného zbytečným a obtěžujícím rituálem. Zatímco pol...