e-politics.cz

Category: e-government

Keňa již na volební technické zmatky nevzpomíná ...
Vítězové a poražení Dne 9. dubna 2013 se slavnostně ujal funkce těsnou většinou nově zvolený keňský ...
Co je to e-democracy? (VIII.) Poučené porozumění...
Pokud si analyzujeme Dahlovy požadavky, každý dospělý, jenž není z jakéhokoliv důvodu zbaven možnost...
IT zakázky – nejen české prokletí
Help us if you can! O českých přehmatech, ať už z neznalosti nebo kvůli účelovým manipulacím, ve stá...
Co je to e-democracy? (V.) e-petice a Public Pet...
Elektronická petice (e-petice) je systém používaný občany ve Skotsku, který umožňuje předložit petic...
Co je to e-democracy? (IV.) Účinná participace j...
Dahlova podmínka účinné participace zní: „Dříve než sdružení přijme plán dalšího postupu, musejí vši...
Co je to e-democracy? (II.) Optimisté
„Abychom se vyhnuli nesprávnému východisku, je potřeba mít na paměti, že a) demokratický ideál nedef...
Perspektivy e-democracy (I.)
Pro někoho jsou volby slavnostním aktem, pro jiného zbytečným a obtěžujícím rituálem. Zatímco politi...