Archiv rubriky: teorie

Nastolování agendy je v dnešních demokraciích založeno na cyklické volbě volených zástupců. Jelikož jeden cyklus trvá několik let, je občan nucen vybírat z velkého a neurčitého balíku informací (volební program), které priority (agendu) upřednostní před ostatními tématy v nabízeném spektru možností (volební program … Celý příspěvek

Rubriky: e-democracy, informovanost, konzultace, participace, teorie, wicked problems, zpětná vazba | Napsat komentář

Dahlova podmínka účinné participace zní: „Dříve než sdružení přijme plán dalšího postupu, musejí všichni členové dostat rovnou a efektivní příležitost sdělit ostatním svá stanoviska k této problematice“ [Dahl 2001: 39]. Efektivní komunikaci mezi občany a vládou požaduje i Clift: „Úsilí vlády … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, e-government, participace, teorie | Napsat komentář

Robert Dahl a podmínky demokracie Dahl svoji knihu psal na obranu demokracie (zejména jejího zastupitelského modelu) před jejími nedemokratickými souputníky a průběžně vyjmenovává klady demokratického zřízení. Především varuje před pověstným usínáním na vavřínech. Doslova píše: „Avšak právě proto, že demokracie jsou … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, teorie | Napsat komentář

„Abychom se vyhnuli nesprávnému východisku, je potřeba mít na paměti, že a) demokratický ideál nedefinuje demokratickou skutečnost a naopak, skutečná demokracie není a nemůže být totožná s ideální demokracií, a b) demokracie je výsledkem interakce ideálů a reality, která ji formuje, … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, e-government, teorie | Napsat komentář

Fundamentální východisko autorů, zabývajících se vztahem moderních technologií a politiky, můžeme formulovat následovně: vývoj informačních technologií (ICTs) může být použit k faktickému posílení nebo naopak oslabení demokratické praxe. Právě optimismus nebo pesimismus ve vztahu vůči novým technologiím můžeme použít jako první … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, teorie | Napsat komentář