Archiv rubriky: e-democracy

Elektronická petice (e-petice) je systém používaný občany ve Skotsku, který umožňuje předložit petici prostřednictvím speciálního webu                           http://epetitions.scottish.parliament.uk. V oficiálních dokumentech skotského parlamentu je označován jako nástroj k podpoření participačního prvku při tradičním … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, e-government, e-petice, participace | Napsat komentář

Dahlova podmínka účinné participace zní: „Dříve než sdružení přijme plán dalšího postupu, musejí všichni členové dostat rovnou a efektivní příležitost sdělit ostatním svá stanoviska k této problematice“ [Dahl 2001: 39]. Efektivní komunikaci mezi občany a vládou požaduje i Clift: „Úsilí vlády … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, e-government, participace, teorie | Napsat komentář

Robert Dahl a podmínky demokracie Dahl svoji knihu psal na obranu demokracie (zejména jejího zastupitelského modelu) před jejími nedemokratickými souputníky a průběžně vyjmenovává klady demokratického zřízení. Především varuje před pověstným usínáním na vavřínech. Doslova píše: „Avšak právě proto, že demokracie jsou … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, teorie | Napsat komentář

Hlasujme z domova! Pokud pomineme volby pomocí elektronických volebních kiosků s personalizovanými kartami, které pomáhají spíše státu s počítáním hlasů a které se příliš neliší od klasických voleb, kdy se musíte fyzicky někam dostavit, tzv. i-volby představují hlasování ze vzdáleného místa pomocí … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, elektronizace voleb | Napsat komentář

„Abychom se vyhnuli nesprávnému východisku, je potřeba mít na paměti, že a) demokratický ideál nedefinuje demokratickou skutečnost a naopak, skutečná demokracie není a nemůže být totožná s ideální demokracií, a b) demokracie je výsledkem interakce ideálů a reality, která ji formuje, … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, e-government, teorie | Napsat komentář

Pro někoho jsou volby slavnostním aktem, pro jiného zbytečným a obtěžujícím rituálem. Zatímco politicky aktivní a po participaci toužící občané vytáhnou ze skříně nedělní oděv, ostatní jsou naštvaní, že ještě nemohou odjet na chatu. Na pomezí těchto dvou typů sedí … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, e-government, elektronizace voleb | Napsat komentář

Fundamentální východisko autorů, zabývajících se vztahem moderních technologií a politiky, můžeme formulovat následovně: vývoj informačních technologií (ICTs) může být použit k faktickému posílení nebo naopak oslabení demokratické praxe. Právě optimismus nebo pesimismus ve vztahu vůči novým technologiím můžeme použít jako první … Celý příspěvek

Rubriky: demokracie, e-democracy, teorie | Napsat komentář